Всяка добра идея има нужда освен от ентусиазъм и участници, така и от поддръжници!
Много хора подкрепиха тази идея, трудно е до изброя всичките.
Тяхните добри думи ни мотивираха да я реализираме!


Име Call Помогна:
Eли LZ1YLE Дизайна и тестването на този сайт, печатните материали и т.н.
Веско LZ5VK Закупуване на материали, измерване на прототипа и антените
Със съдействието на Test Solutions
Чавдар LZ1AQ съдействие за изработката на прототипа
Наско LZ3UA Подготовка на материалите
qrp YL Мая qrp YL Подготовка на материалите
Милен LZ5MO Подготовка на материалите
Християн LZ5HP Измерване на антените. Щуцерите на кутийките
Янко LZ1PRO Дистанционни втулки и т.н.
yl Диди LZ1-010 Закупуване на материалиУчастници, регистрирани като "работещи"
Име Call Платени
материали
1 Наско
Милен
LZ3UA
LZ5MO
2 Петьо LZ5XP
3 Веско LZ5VK
4 Георги LZ1GIS
5 Веско LZ2JE
6 Стоян LZ1STQ
7 Дидо LZ1OCZ
8 Янко LZ1PRO
9 Ангел LZ1WEB
10 Заро LZ1IQ
11 Иво LZ1UPI
11 Стефан LZ5ZX
13 Борислав LZ1BEB
14 Венци LZ1VKW
15 Ивайло LZ1CLM
16 Стефан LZ3SV
17 Стефан LZ5SL
18