Изготвяне и тестване на прототипа на антената - март 2013
Първите резултати от измерването на няколко антени
Всички елементи са отрязани по-дълги и това доста снижава честотата на антената
Пластмасовите капачки - също влияят съществено!
Тук ще допълваме още снимки... :-)