12 елементна антена DK7ZB за 432 MHz

Data for a single Yagi
Gain 13.8 dBd
3 dB angles Horizontal 28,8°
Vertical 30,6°
Best stacking
distances
Horizontal 1,45m
Vertical 1,35m


Елемент Диаметър Дължина Дължина/2 Положение
Рефлектор 8 334 167 0
Излъчвател 12 325 2 x
107.5
115
D 1 8 310 155 175
D 2 8 294 247 345
D 3 8 287 143.5 570
D 4 8 280 140 845
D 5 8 278 139 1130
D 6 8 276 138 1415
D 7 8 276 138 1700
D 8 8 274 137 1985
D 9 8 280 140 2255
D 10 8 263 131.5 2480
Всички размери са в мм.